Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Inleiding
Het doel van de programma-evaluatie is om in hoofdlijnen terug te kijken op het uitgevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Per thema en programma geven we antwoord op:

  • Wat wilden we bereiken?
  • In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?
  • Wat deden we om de doelstellingen te bereiken? Dit toont de meest relevante activiteiten die we als gemeente in 2022 uitvoerden.

De vraag 'Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?' nemen we dit jaar niet op gezien de start van nieuwe coalitieperiode halverwege dit jaar.
Met het beantwoorden van deze vragen zijn de programmateksten voor het jaarverslag van 2022 ook voor een groot deel gereed.

De programma-evaluatie bestaat uit de indeling van programma’s uit de programmabegroting 2023-2026. Dat geldt ook voor de bijbehorende doelstellingen en indicatoren.

Hoofdlijnen
Deze evaluatie geeft de hoofdlijnen weer per programma. We formuleren zo kort & krachtig mogelijk. Het doel is niet om volledig te zijn. Het accent ligt bij de uitgevoerde activiteiten. De bereikte resultaten (de effecten) zijn soms moeilijk vast te stellen. Dat geldt ook voor de relatie tussen oorzaak-gevolg. We zoeken naar een passend evenwicht om te monitoren wat de (meerjarige) effecten zijn van beleidskeuzes.  

Deze pagina is gebouwd op 03/21/2023 17:11:51 met de export van 03/21/2023 08:50:48