Programma's

Programma 5. Economie

Programma 5. Economie

1. Inleiding

Binnen het programma Economie staat toekomstbestendige werkgelegenheid, ondernemerschap en een toekomstbestendige economische structuur voor de inwoners van Oss centraal. Want het hebben van werk en de ruimte om te ondernemen stelt mensen in staat om hun bestaan zelf vorm te geven en mee te doen in de maatschappij.
Op het moment van schrijven is er in de economie een schaarste en verdelingsvraagstuk actueel. Personeelstekorten, tekorten aan grondstoffen en energie en een tekort aan ruimte om vragen op het gebied van werklocaties en infrastructuur te voorzien, stellen ons voor de nodige uitdagingen. De inzet om op een gezonde manier te verstedelijken in Oss biedt kansen om wonen en werken dichter bij elkaar te brengen en een aantrekkelijke, complete en groeiende stad te zijn met een vitale economie. Door te faciliteren en te kijken naar kansen voor alle sectoren in de economie in stedelijk en landelijk gebied wordt de economie minder kwetsbaar en daarmee toekomstbestendig. Daarmee is echter niet alles meteen opgelost. Op de meeste ontwikkelingen binnen de economie heeft de gemeente maar betrekkelijk weinig invloed. Door in gesprek te zijn met het bedrijfsleven, dienstverlenend te zijn op het gebied van afhandeling van verzoeken en geven van informatie, bijvoorbeeld over de maatschappelijke opgaven, door onderwijs en bedrijfsleven te verbinden en de samenwerking op te zoeken in de regio en met de andere steden in Brabant en Nederland, draagt de gemeente toch een belangrijk steentje bij aan de veerkracht en de weerbaarheid van de economie.

Deze pagina is gebouwd op 03/21/2023 17:11:51 met de export van 03/21/2023 08:50:48