Programma's

Programma 8. Veilige omgeving

Programma 8. Veilige omgeving

1. Inleiding

Ons doel is een aantrekkelijke omgeving te zijn waar inwoners zich veilig voelen om te kunnen wonen, werken en recreëren. Waarbij we als gemeente in staat zijn om in te kunnen spelen op de actuele veiligheidsproblematiek.
Een samenleving die weerbaar, veerkrachtig en zelfredzaam is.

  • Veilige wijken met een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.
  • Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren, en stoppen van ondermijnende criminaliteit.
  • Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoring van de openbare orde.
  • Behouden of verbeteren van de veiligheidsgevoelens en veiligheidscijfers.

Deze doelen zijn alleen te realiseren door nauw samen te werken met de verschillende (veiligheids)partners, een goed netwerk te onderhouden, duidelijk uit te spreken wat we van elkaar verwachten en prioriteiten te stellen. Dit doen we door integraal te werken waar kan, focus te hebben op de oorzaken en maatschappelijke effecten en preventie en repressie altijd met elkaar te verbinden.

Deze pagina is gebouwd op 03/21/2023 17:11:51 met de export van 03/21/2023 08:50:48