Programma's

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

1. Inleiding

De samenleving is vol in beweging op veel terreinen en als gemeente bewegen we mee. Dat vraagt wat van de gemeenteraad: de eigen oriëntatie, maar ook van de ondersteuning van de raad. De komende jaren werkt de gemeenteraad met het Gemeentelijk Manifest, als belangrijk fundament voor het eigen functioneren en de verhouding met het College van B&W en de organisatie.
In het recente verleden hebben we een stevige bodem kunnen leggen onder onze ambitie voor de 100.000 gemeente. Kwalitatief en kwantitatief hebben we de formatie kunnen uitbreiden, waardoor uitvoeringskracht en strategisch vermogen zijn toegenomen. De komende jaren bouwen we hier met volle kracht aan verder. Onze positie op de zeer krappe arbeidsmarkt is goed. Maar het vraagt van ons extra inspanning om goede mensen binnen te halen. Arbeidsmarkt communicatie wordt in 2023 een belangrijk speerpunt
We zijn er nog niet. We zien dat we de bedrijfsvoering op sommige plekken is achter gebleven en dat vraagt extra inzet van mensen en introductie van nieuwe systemen. Neem Office 365 als voorbeeld.  
Onze organisatie leert steeds meer open te staan voor initiatieven en innovatie, ruimte te geven en durven loslaten.  We gaan op de ingeslagen weg voort door in te zetten op het versterken van de verbindingen met de samenleving via bijvoorbeeld extra aandacht voor participatiebeleid en het stimuleren van initiatieven uit de samenleving via ontwikkelbudgetten.  Daarnaast zien we dat bestuur en ambtelijke organisatie zich steeds beter positioneren  in verschillende netwerken, zoals VNG commissies, dagelijks Bestuur G40 of in de regio.  
We zijn ook een dienstverlenende en digitale organisatie. Onze inwoners en ondernemers geven steeds vaker de voorkeur aan het digitale kanaal. Digitalisering en robotisering, aangevuld met data gestuurd werken, helpt ons sneller en effectiever te werken en betere dienstverlening te bieden. Ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, blijven wij toegankelijk.
Tenslotte gaan we door met het langjarige programma Schadewijk. De komende jaren zullen vooral gedomineerd worden door fysieke veranderingen in de wijk: het vervangen van oude woningen door duurzame nieuwbouw. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar de sociale impact die deze veranderingen met zich meebrengen.

Deze pagina is gebouwd op 03/21/2023 17:11:51 met de export van 03/21/2023 08:50:48